وضعيت مجلات علوم پزشكي كشور برحسب مقادير CiteScore سال 2017 و چارك در گروه موضوعي مربوطه
وضعيت مجلات علوم پزشكي كشور برحسب مقادير CiteScore سال 2017 و چارك در گروه موضوعي مربوطه
 
رتبه‌بندي مجلات نمايه شده كشور در بانك اطلاعاتي Scopus براساس جديدترين مقادير شاخص CiteScore منتشرشده سال 2017 كه شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمايه شده در بانك اطلاعاتي Scopus‌ است و از نظر محاسباتي مشابه Impact Factor بوده ولي بازه زماني مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدين مفهوم كه براي محاسبه شاخص CiteScore سال 2017، تعداد استنادات دريافتي مجله در سال 2017 بر تعداد مقالات منتشرشده آن مجله در 3 سال قبل تقسيم مي‌شود. جدول پيوست درفايل رتبه بندي حاوي مقادير CiteScore جديد مجلات نمايه شده كشور در بانك اطلاعاتي Scopus، چارك موضوعي مجله در بهترين گروه، براساس مقدار CiteScore و نيز درصد مقالات مورد استناد قرار گرفته مجله در سه سال گذشته است.

ضمنا فهرست مجلات علمي پژوهشي نمايه شده وزارت بهداشت در بانك اطلاعاتي Scopus، در هر لحظه از طريق آدرس http://journals.research.ac.ir/scopus قابل دسترس است.

منبع: معاونت تحقيقات و فنآوري تعداد بازدید: 306 تاریخ درج: 1397/03/22
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
Powered by DorsaPortal