عمليات هاي دفاع مقدس
ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

ثامن الائمه:
رمز: نصرمن الله و فتح قريب
تاريخ: 1360/7/5
هدف: شكستن حصر آبادان؛ آزادسازي جاده هاي آبادان - اهواز و آبادان - ماهشهر و منطقه اشغالي در شرق كارون
نتايج: تامين كليه اهداف از جمله آزادسازي 130 كيلومتر مربع از خاك ايران؛ كشته و مجروح شدن 1500 نفر و اسارت 1800 نفر از افراد دشمن و...
«حصر آبادان بايد شكسته شود....»
اين پيام امام رحمه الله به نيروها، قدرت و روحيه داده بود، عمليات در نيمه هاي شب و با غافلگيري كامل دشمن آغاز شد و اين در حالي بود كه دشمن در روزهاي 30 و 31 شهريور منتظر حمله از سوي نيروهاي ايراني بود و به همين دليل، آماده باشي را كه در آن روزها برقرار كرده بود، لغو كرده و نيروهايش را به مرخصي فرستاده بود. در چنين شرايطي رزمندگان يك ساعت پس از آغاز عمليات، خود را به سنگرهاي دشمن رساندند و...

 


************************************

 

طريق القدس:
رمز: يا حسين عليه السلام
تاريخ: 9/8 تا 1360/9/15
هدف: آزادسازي بستان و 50 روستاي منطقه و رسيدن به مرز در منطقه چزابه
نتايج: آزادسازي 650 كيلومتر مربع از خاك ايران شامل شهر بستان، 70 روستا، تنگه چزابه، تجزيه قواي سپاه سوم عراق؛ كشته و مجروح شدن 8500 نفر و اسارت 546 نفر از افراد دشمن و...
اين عمليات، اولين عملياتي بود كه رزمندگان اسلام به مرز بين المللي مي رسيدند. اين احتمال وجود داشت كه در صورت تعقيب دشمن در داخل خاك عراق، دشمن به تبليغات و جنگ رواني عليه ايران اقدام كند. به همين دليل و به پيشنهاد سردار شمعخاني و برخي فرماندهان، نام عمليات، طريق القدس گذاشته شد.

 


************************************

فتح المبين:
رمز: يا زهرا عليها السلام
تاريخ: 1/2 تا 1361/1/10 در سه مرحله.
هدف: آزادسازي منطقه وسيع غرب دزفول و جاده دزفول - دهلران و خارج كردن شهرهاي انديمشك، شوش، دزفول و جاده انديمشك - اهواز از زير آتش دور برد دشمن.
نتايج: تامين كليه هدف ها از جمله آزادسازي 2500 كيلومتر مربع از خاك ايران، كشته و مجروح شدن 4000 نفر و اسارت 1500 نفر از افراد دشمن؛ انهدام 4 لشكر عراق و ...
چنان هوشيارانه و با احتياط كامل از روي سنگرهاي دشمن عبور كردند كه حتي دشمن متوجه آن ها نشد. نزديك توپخانه عراق كه شدند، تازه دشمن مشكوك شد و در محور شمالي شروع به گلوله باران و شليك منور كرد. 1/5 ساعت بعد از آغاز حمله، فرماندهان توپخانه دشمن خبر دادند كه به آن ها حمله شده و توپخانه در حال سقوط است، ولي از فرماندهي جواب دادند هيچ علامتي كه نشان از عمليات باشد، مشاهده نمي شود. بار ديگر مسئول توپخانه با التماس از فرماندهان رده بالا خواست كه نيروي كمكي اعزام كنند، ولي مسئولان رده بالا دوباره آن ها را به تمسخر گرفته و گفتند كه بيش از حد مشروبات الكلي مصرف كرده اند و دچار توهم شده اند! پس از اصرار فراوان توپخانه عراق، به آن ها گفتند:جلوي شما چند گردان زرهي مستقرند و هيچ گزارشي از حمله ايراني ها نداده اند، شما چطور ادعا مي كنيد كه به شما حمله شده است؟ فرماندهان عراقي وقتي به خود آمدند كه نيروهاي ايراني به بسياري از اهداف شان رسيده بودند!

 


************************************

 

بيت المقدس:
رمز: يا علي ابن ابيطالب عليه السلام
تاريخ: 2/10 تا 1361/3/3
هدف: آزادسازي شهرهاي خرمشهر و هويزه و جاده اهواز - خرمشهر، خارج ساختن شهرهاي اهواز، حميديه و سوسنگرد و نيز جاده اهواز - آبادان از برد توپخانه دشمن و تامين مرزهاي بين المللي.
نتايج: تامين كليه هدف ها از جمله آزادسازي 5038 كيلومتر مربع از خاك ايران؛ كشته يا مجروح شدن 16000 نفر و اسارت 19000 نفر از افراد دشمن و ...
صدام هميشه مي گفت كه به اختيار و ميل خود از خرمشهر خارج شده است! عصر روز چهارم خرداد 1361 پيام جالبي از راديو صوت الجماهير بغداد براي افكار عمومي عراق پخش شد:
نيروهاي پيروزمند قادسيه صدام، پس از آن كه تمامي حمله هاي قواي دشمن مجوس و نژادپرست فارس را در مناطق الخفاجيه (سوسنگرد) و الاحوا (اهواز) با اقتدار كامل دفع كردند؛ صبح روز 1982/5/24 (1361/3/3) در يك جابجايي تحسين برانگيز، عقب نشيني تاكتيكي(!) خود را از جبهه محمره (خرمشهر) با موفقيت كامل انجام داده اند

 


************************************

 

رمضان:
رمز: يا مهدي عجل الله تعالي و فرجه الشريف ادركني
تاريخ: 4/22 تا 1361/5/7 مطابق با بيست و يكم رمضان 1402
هدف: حضور قواي نظامي ايران در پشت شط العرب و تسلط بر معابر وصولي بصره و تهديد بصره از سمت شرق براي تنبيه عراق. نيروهاي ايران در اين عمليات به طور كامل به اهداف خود نرسيدند ولي با اجراي اين عمليات، مسئولان و فرماندهان جمهوري اسلامي دريافتند كه با وضعيت جديدي در جنگ روبرو هستند و براي برتري، به تدوين استراتژي جديد نيازمندند. اين نخستين عمليات در خاك دشمن بود.

 


************************************

والفجر مقدماتي:
رمز: يا الله، يا الله، يا الله
تاريخ: 11/17 تا 1361/11/21
هدف: تصرف پل غزيله و پيشروي به سوي شهر العماره.
نتايج: دشمن با وحشتي كه در عمليات هاي گذشته تجربه كرده بود، از نقطه رهايي تا خط دومش، شانزده نوع مانع ايجاد كرده بود. زمين رملي سرعت را مي گرفت. وسعت، عمق و تعدد استحكامات و وجود كانال هاي متعدد در منطقه تحت اشغال دشمن، مانع از دستيابي كامل رزمندگان به اهداف خود شد. تلفات زياد بود. طراحان نظامي به اين نتيجه رسيدند كه عمليات بايد متناسب با توان خودي صورت گيرد و از انتخاب مناطق با عمق زياد پرهيز شود.
در اين عمليات به دو تيپ 905 و 704 دشمن ضربه اساسي وارد شد و يك گردان از نيروهاي سوداني و 113 نفر از نيروهاي عراقي اسير شدند.

 


************************************

 

 

خيبر:
رمز: يا رسول الله صلي الله عليه و آله
تاريخ: 12/3 تا 1362/12/22
هدف: انهدام سپاه سوم عراق، تصرف جزاير مجنون، عبور از هور و تهديد بصره از سمت شمال.
نتايج: عمليات خيبر به آزادي 1000 كيلومتر مربع در هور، 140 كيلومتر مربع در جزاير مجنون و 40 كيلومتر مربع در طلائيه انجاميد.
تجربه عمليات آبي - خاكي از نتايج مهم اين عمليات بود.
در اين عمليات فرماندهان بزرگي چون شهيد حميد باكري و شهيد همت، به شهادت رسيدند. شهيد همت، پس از هفت شبانه روز بي خوابي، در حالي كه به ضرب سرم، سر پا بود، به شهادت رسيد و به حق سردار خيبر نام گرفت.

 


************************************

 

بدر:
رمز: يا فاطمه الزهرا عليها السلام
تاريخ: 12/20 تا 1363/12/26
هدف: تسلط بر جاده العماره - بصره و تهديد بصره از سمت شمال.
نتايج: اين عمليات به طور كامل به اهداف اصلي خود نرسيد و تنها 500 كيلومتر مربع از منطقه هور از جمله روستاهاي ترابه، لحوك، نهروان، فجره و جاده خندق به تصرف درآمد. از نيروهاي دشمن 10000 نفر كشته و مجروح و 3200 نفر اسير شدند.
در عمليات بدر، رزمندگان ايران قصد داشتند بصره را تصرف كنند اما متاسفانه موفق نشدند به اهداف از پيش تعيين شده دست يابند.
چند روز بعد با پاتك هاي سنگيني از سوي عراق مواجه شدند و به داخل جزيره مجنون عقب نشيني كردند. همه فرماندهان با حالتي ناراضي و ناراحت، خدمت امام رسيدند. امام فرمودند: پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و حضرت علي عليه السلام هم در جنگ ها شكست داشتند. برويد و خودتان را براي عمليات هاي بعدي آماده كنيد.

 


************************************

 

والفجر 8:
رمز: يا فاطمه الزهرا عليها السلام
تاريخ: 1364/11/20 تا 1365/2/9
هدف: تصرف فاو و تهديد بصره از جنوب و انسداد راه ورود عراق به آب هاي خليج فارس.
نتايج: تامين كليه اهداف از جمله تصرف 600 كيلومتر مربع از خاك عراق؛ كشته و مجروح شدن 50000 نفر و اسارت 2105 نفر از افراد دشمن و ... رهنمودهاي امام راحل پس از جنگ بدر باعث شد كه براي عمليات والفجر 8 آماده شوند و شهر فاو را (در دل خاك عراق) تصرف كنند.
تمام دنيا متحير شد كه چگونه رزمندگان ايران از رودخانه اروندكنار، با عرض 600 تا 1500 متر عبور كرده اند؟!
اين موضوع با معادلات نظامي هم خواني نداشت. زير بمباران شديد عراق، پل هوايي زدند و هفتاد شبانه روز فاو را تصرف كردند و سكوهاي موشكي عراق را گرفتند.

 


************************************

كربلاي 5:
رمز: يا زهرا عليها السلام
تاريخ: 10/19 تا 1365/12/20
هدف: تصرف شلمچه و پيشروي به سوي بصره
نتايج: با تامين اهداف عمليات، برتري توازن قواي جمهوري اسلامي تثبيت شد و زمينه تصويب قطعنامه 598 در شوراي امنيت فراهم شد. همچنين 122 تيپ دشمن از 50 تا 100 درصد منهدم شد. از نيروهاي دشمن 30 هزار نفر كشته، 70 هزار نفر مجروح و 2650 نفر اسير شدند و 870 تانك و نفربر، 1000 خودرو، تعدادي هواپيما و بالگرد و ... نابود شدند.
منبع:نشريه ديدار آشنا، شماره 120

 

بازگشت

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
23250
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal